reproduccion-asistida

Reproducció assistida

Benvinguda a Somdex -equip de ginecòlegs del Dr. Santiago Dexeus-, coneixement i professionalitat al servei de la salut de la dona. La Medicina de la reproducció o Reproducció Assistida és el procés que permet la fertilització mitjançant tècniques que inclouen la manipulació dels gàmetes d’un o tots dos sexes. La seva finalitat és l’obtenció d’un embaràs.

Fites en Reproducció Assistida de la Escuela Dexeus Barcelona

1978 Primer naixement després d’inseminació artificial per donant (IAD).
1984 Primer naixement d’un bebè mitjançant la FIV (Fecundació in vitro) del nostre país.
1987 Naixement del primer bebè a Espanya gràcies a la congelació d’embrions.
1988 Naixement del primer bebè a Espanya com a resultat de la donació d’òvuls (mellizos).
1990 Naixement del primer bebè a Espanya com a resultat de la microinjecció (PZD: dissecció parcial de la zona pelúcida).
1994 Naixement de dos mellizos aplicant la tècnica del DGP (diagnòstic genètic preimplantacional) per a la selecció del sexe i evitar la transmissió d’una malaltia lligada al sexe.
1997 Naixement del primer bebè d’una parella sero-discordant.
2006 Naixement del primer bebè concebut a Espanya com a resultat de la tècnica de maduració d’ovòcits in vitro.

Última modificació el j F, Y