Demana hora de visita

Ompli el següent formulari i contactarem amb tu.

Lesions precursoras del càncer de coll uterí

Per què tractar les lesions precursores?

A les anormalitats trobades en la biòpsia se les anomena Neoplàsia Intraepitelial de Cèrvix (CIN). Depenen de la severitat de les anomalies es classifiquen en CIN 1, la més lleu, en CIN 2 les moderades i CIN 3 les més greus. La majoria de les lesions de baix grau o CIN 1, normalment es resolen de forma espontània, sense tractament. En aquestes dones, es pot fer un seguiment mitjançant colposcòpia i repetició de la citologia en uns mesos. Les lesions que no desapareixen espontàniament, o aquelles amb anormalitat severa (CIN 2 i 3 o lesions d’alt grau), han de ser eliminades per disminuir el risc de desenvolupar un càncer de cèrvix.

Imatge de l'aparell reproductor femení

On està el cèrvix? (Font: Wikimedia)

Com són els tractaments?

Existeixen diversos tipus de tractament, tots igual d’efectius, uns destrueixen la lesió i altres l’extirpen, sent actualment, aquests últims els preferits. La conització és una tècnica de tractament que extirpa la lesió, tallant un fragment del teixit del coll de l’úter en forma de con. La conització es pot realitzar segons diverses tècniques (bisturí, làser o nansa diatèrmica). Tant la conització amb làser com amb nansa diatèrmica, són procediments que es duen a terme de forma ambulatòria (amb anestèsia local) en la consulta del ginecòleg. Abans d’abandonar la consulta, la pacient rep unes instruccions per part del metge com evitar les relacions sexuals i la utilització de tampons vaginals durant 3 setmanes, així com no realitzar exercicis violents durant la primera setmana per evitar el risc de sagnats. Ocasionalment pot produir-se una hemorràgia i en aquest cas la pacient ha se posar-se en contacte amb el metge o acudir al centre on va ser tractada.

Què succeeix després del tractament?

El tractament del CIN té èxit molt freqüentment i la majoria de les dones no tindran més problemes. No obstant això, un petit nombre de dones necessitaran tractaments posteriors. Per això, és important tenir un control regular després del tractament, per assegurar la curació de la lesió, fins que el metge el doni per finalitzat i pugui passar a realitzar els controls anuals. En general, els tractaments no afecten a la vida sexual ni a la capacitat per quedar embarassada.

Última modificació el j F, Y. Autor: